Mitt i City Valärenden Ekonomi Arbetsmiljö Avtal/Lagrum MTR Övrigt Länkar Spel

Arbetsmiljö


Selma nr.1 2005
Intäktssäkringsproblemet

Selma nr.3 2005
Intäktssäkringsproblemet - Minskade svinnet med 40 miljoner?

Selma nr.3 2005
Intäktssäkringsproblemet - Vad vi vet och inte vet om våra direktiv

Selma nr.3 2005
Intäktssäkringsproblemet - Variationsrika direktiv

Selma nr.3 2005
Intäktssäkringsproblemet - Hur väl är direktiven förankrade?

Selma nr.4 2005
Intäktssäkringsproblemet - Anna Berger Kettner om avtal, arbetsmiljöansvar och arbetsinstruktioner

Selma nr.4 2005
Intäktssäkringsproblemet - Är direktiven från Connex ett avtalsbrott?

Selma nr.4 2005
Intäktssäkringsproblemet - Hur skall man hantera spionerna?Veolia Transports arbetsinstruktioner
Nedanstående aktuella och snarlika arbetsinstruktioner strider
mot SLs avtal. Läs mer om detta i artiklarna om intäktssäkringsproblemet,
som behandlas i länken Arbetsmiljö.

Arbetsintruktioner - City (86 Kb)
Arbetsintruktioner - Liljeholmen (201 Kb)
Arbetsintruktioner - Gullmarsplan (156 Kb)
Arbetsintruktioner - Västra skogen (384 Kb)
Arbetsintruktioner - Östermalm (172 Kb)
Arbetsintruktioner - Alvik (32 Kb)


Nedanstående är ett brev från Veolia inför att
spärrexpeditörerna skulle utsättas för spioner.

Brevet inför spionerna (65 Kb)
Tim Söderström ©     www.timsoderstrom.se