Mitt i City Valärenden Ekonomi Arbetsmiljö Avtal/Lagrum MTR Övrigt Länkar Spel

Arbetsmiljö


Selma nr.1 2005
Intäktssäkringsproblemet

Selma nr.3 2005
Intäktssäkringsproblemet - Minskade svinnet med 40 miljoner?

Selma nr.3 2005
Intäktssäkringsproblemet - Vad vi vet och inte vet om våra direktiv

Selma nr.3 2005
Intäktssäkringsproblemet - Variationsrika direktiv

Selma nr.3 2005
Intäktssäkringsproblemet - Hur väl är direktiven förankrade?

Selma nr.4 2005
Intäktssäkringsproblemet - Anna Berger Kettner om avtal, arbetsmiljöansvar och arbetsinstruktioner

Selma nr.4 2005
Intäktssäkringsproblemet - Är direktiven från Connex ett avtalsbrott?

Selma nr.4 2005
Intäktssäkringsproblemet - Hur skall man hantera spionerna?


Tim Söderström ©     www.timsoderstrom.se