Mitt i City Valärenden Ekonomi Arbetsmiljö Avtal/Lagrum MTR Övrigt Länkar Spel

Avtal/Lagrum


SEKO Klubb 120
Här kan du ladda ned kollektivavtalet som gäller mellan 130401-160331.
 
SEKO
Här kan du ladda ned SEKOs stadgar från 2010.
 
SL
Här kan du ladda ned viktiga avtal mellan SL och MTR:
Stationsserviceavtal Tunnelbanan 1997 (1440 Kb)
Avtal om försäljning av färdbevis (688 Kb)


Tim Söderström ©     www.timsoderstrom.se