Tims Excel på distans eller i lokal


Kontaktväg
Mejl: tim@timsoderstrom.se
Telefon: +46737200985 (OBS! Endast för bokningsförfrågningar!)

Innehar F-skattsedel.

Utbud
Undervisning och konsultuppdrag i samtliga versioner av Excel för både nybörjare "dummies" till avancerade programutvecklare i VBA, till skolor, företag och privatpersoner.

För programutveckling, skicka en skiss och berätta hur du önskar att programmet ska fungera. Därefter återkopplar jag med en offert.

All undervisning ges utifrån vad jag kallar praktisk Excel. Lär dig alltså Excel genom att skapa program.

Pris
1300 kronor per timme exklusive moms. (Momsfri enligt lag för många skolor.)
För hemundervisning i Huddinge: 800 kronor per timme inklusive moms.

Praktisk Excel grund på distans

Praktisk Excel grund på distans, finns för alla svenska såväl som engelska versioner, och vänder sig till användare med viss vana, men fungerar även utmärkt för helt ovana nybörjare.

Kursen är unikt och pedagogiskt planerad. Istället för att teoretiskt försöka lära sig Excel med åtskilda exempel utan inbördes sammanhang, bekantar vi oss med programmet genom att arbeta med det rent praktiskt. Kursmaterialet består således av en väldetaljerad instruktion i hur man stegvis bygger upp en faktura, med bakomliggande villkor/instruktioner för hur summering ska ske i förhållande till hur mycket man har sålt. I slutet följer ett kunskapstest med övningsuppgifter samt två projektarbeten. I det ena projektarbetet ska man skapa en fakturamall enligt egna preferenser. I det andra projektarbetet ska man med lite vägledande tips avbilda en mall på ett hyresavtal. Inlämnade övningsuppgifter och projektarbeten kommenteras med eventuella utvecklingstips av dem. Färdigheterna av kursen kan tillämpas i framtagandet av egna dokumentmallar av allehanda slag. Om man inte kan skapa en faktura eller ett hyresavtal enligt bilderna, samt är obekant med OM-funktionen (IF-funktionen), är kursen utan tvivel rätt val.

Klicka här för att se exempel på vad utbildningen innehåller.

Via digitalt forum finns möjlighet att inom ramen för kursens innehåll, bolla eventuella idéer och frågor med både handledaren och andra kurskamrater. Handledaren svarar normalt inom 24 timmar.

Rimlig tidåtgång för kursen motsvaras av en arbetsdag, men kan variera kraftig beroende på hur ofta man stannar upp av ren nyfikenhet för att fundera lite extra kring inlärda moment, eller testa eventuella moment/idéer med egna sidoprojekt. 30 dagar tilldelas för att genomföra kursen.

Finns även för Mac-användare.

Kontakta gärna handledaren på tim@timsoderstrom.se för att utröna om kursen passar dig och dina behov.

Skräddarsydda och specialanpassade kurser kan även erbjudas fysiskt för exempelvis företag.

Praktisk Excel fortsättning på distans

Praktisk Excel fortsättning på distans, finns för alla svenska såväl som engelska versioner, och vänder sig till användare som har genomgått kursen Praktisk Excel grund för PC/Mac på distans, eller med motsvarande kunskaper.

Kursen följer precis samma grundkoncept som grundkursen, förutom att kursen ger en färdigheter i hur man skapar säkra, användarvänliga och därmed intuitiva excelark för både sig själv och andra användare. Med intuitiv användarvänlighet avses att även ovana användare lätt ska kunna få en snabb överblick över hur ett program bör fungera och hur det ska användas, samt att det inte finns möjlighet att använda programmet fel genom exempelvis otillåtna inmatningar. Därav lär vi oss bland annat hur man skyddar sina kalkylblad från otillåtna inmatningar med eventuella meddelanden om hur man gör rätt, hur man blockerar användarna från att aktivera celler som man vill hålla låsta för dem, hur man kan styra färgsättningen i celler eller text baserat på uppställda villkor vilket ökar läsbarheten, hur man kan ställa upp mängder med villkor för vad som ska ingå i en beräkning, hur man arbetar med kryssrutor och rullgardiner som vi kanske känner igen mest från Internet. Mycket tonvikt ligger följaktligen på formler, funktioner och layout samt hantering av buggar. Kursen är extra utmanande för dem som vill förstå alla beskrivningar om hur förekommande formler och funktioner fungerar i minsta detalj. De praktiska momenten för denna kurs lär vi oss genom att bygga upp ett avancerat löneprogram. Parallellt med kursen följer övningsuppgifter och projektarbeten efter varje lektion. Det ena projektarbetet går ut på att utveckla villkoren i ett tidigare projekt. Det andra projektarbetet går ut på att göra ett eget löneprogram (eller dylikt) som är anpassat utefter den egna situationen. Via digitalt forum finns möjlighet att inom ramen för kursens innehåll, bolla eventuella idéer och frågor med både handledaren och andra kurskamrater. Handledaren svarar normalt inom 24 timmar. Efter avslutad kurs har deltagarna imponerande färdigheter/kunskaper/material som ligger på relativt avancerad nivå.

Kursen innehåller 7 detaljrika lektioner om i genomsnitt 5 studietimmar per tillfälle, men kan variera kraftig beroende på hur ofta man stannar upp av ren nyfikenhet för att fundera lite extra kring inlärda moment, eller testa eventuella moment/idéer med egna sidoprojekt. 8 månader tilldelas för att genomföra kursen.

Klicka här för att se exempel på vad utbildningen innehåller.

Vid intresse kan kursen byggas på med ytterligare tillvalslektioner/tillämpningar i exempelvis det inneboende programmeringsspråket VBA.

Finns även för Mac-användare.

Kontakta gärna handledaren på tim@timsoderstrom.se för att utröna om kursen passar dig och dina behov.

Exempel på ett program som konstruerats till SL-personal
Knapparna i programmet är kopplade till macron som är skrivna i VBA.

Periodövertid (Senast ändrad december 2018.)

Tims kassaprogram 5.0

För att programmets knappar skall fungera, kan det hända att du behöver göra en macroinställning. Hur du gör det framgår i manualen.

Manual till Tims kassaprogram 5.0 (2.4 MB)

Tillhörande artikel: Kassaprogram 5.0 klart!


Tim Söderström ©     www.timsoderstrom.se