Mitt i City Valärenden Ekonomi Arbetsmiljö Avtal/Lagrum MTR Övrigt Länkar Spel

Länkar


I följande länk hittar du linjebeskrivningar till samtliga busslinjer
som SL:s entreprenörer är ålagda att köra efter: http://www2.sl.se/scripts/l-besk/
 
LO-distriktet i Stockholms län: www.stockholm.lo.se
 
Här får du information om vilka försäkringar som ingår i ditt
medlemskap, samt vilka tilläggsförsäkringar som du kan teckna dig för:
www.folksam.se/seko
 
Skyddsnet.se är ett elektroniskt arbetsmiljönätverk som tyvärr är på väg att släckas ned.
Här finns dock fortfarande mängder av information om arbetsmiljö, försäkringar,
pension med mera.


Tim Söderström © 2017     www.timsoderstrom.se