Mitt i City Valärenden Ekonomi Arbetsmiljö Avtal/Lagrum MTR Övrigt Länkar Spel


Klicka här (mitticity@timsoderstrom.se) och skicka, för att beställa en mejlprenumeration av Mitt i City - Bladet som vägrar hålla tyst!
Mejladresserna används enbart av mig och jag lämnar inte ut några uppgifter på vilka som finns med bland dem.
Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att skicka ett "nej tack" från den mejladress det avser.

Mitt i City

- Bladet som vägrar hålla tyst!

Mitt i City Nr 1 2010
Acceptera inte MTRs lönesänkning!
MTR har tjänster som innebär att nästan varje tjänst utgör ett brott mot kollektivavtalet. Problemet är att de påtider som finns i tjänsterna, inte är anpassade till de mer tidskrävande avlösningarna sedan spärrexpeditörerna fick det nya arbetsredskapet I-Cash. Därav är resultatet att de flesta spärrexpeditörerna arbetar på obetald tid varje arbetsdag, i värsta fall kanske upp till genomsnittligen 2*10 minuter per arbetsdag. Med enkel huvudräkning som innefattar 100 stationer med dess tillhörande uppgångar, och med dess tillhårande pass av obetalda avlösningar per dygn, kan man konstatera att MTR i och med detta, tekniskt sett gör sig skyldig till kollektivavtalsbrott flera hundra gånger per dygn, om de inte betalar ut övertid för den obetalda tiden. Naturligtvis blundar inte SEKO för detta, vilket framgår av en hälsning från klubb 120s ordförande:

Ordförande hälsar att efter en hel del förhandlingar verkar MTR ha nu ändrat sig och avser att betala övertidsersättningen enligt kollektivavtalet. (I skrivandets stund är det dock oklart när detta i praktiken kommer att äga rum men ett realistisk scenario torde vara till decemberlönen (lagom till jul?). Sedan återstår det givetvis att hitta en lösning till framtida tjänstepaket och tiden fram till dess. Seko pläderar starkt för en konstruktion med överlappande tjänster alternativt påtider men i väntan på detta får vår trygghet och rättvisegaranten, kollektivavtalet, fortsätta att reglera dessa oannonserade beodrade övertidsuttag.

Artikeln har förövrigt nyligen publicerats i SEKO klubb 120s tidning Selma. Den redogör detaljerat för vad som gäller för påtider, avlösningar och hur man skall gå tillväga för att begära övertid för berörda avlösningstillfällen.

Vad hände sedan?
Den 2 mars 2011 kom det ett meddelande ut till personalen om att remsorna endast ska räknas av de med IN-tjänster samt personal som har sista tjänsten för dagen i sekundärspärr. Övrig personal godkänner mottagandet av remsorna utan att räkna dem.

För de som lämnat in tidrapporter väntar ersättning enligt kollektivavtalet. Trots att jag hade varit borta flera månader hann jag lämna in totalt 123 tidrapporter, varav 17 avsåg kvalificerad övertid. Värdet på all denna övertid blev 14889 kronor som till stora delar betalades ut i aprillönen. MTR hade endast missat fyra tillfällen, samt att ett par av dem hade utbetalats med felaktiga enkel övertid istället för kvalificerad övertid. Så här såg min fyrsidiga lönespecifikation ut i april:
Min lönespecifikation

För er som undrar vad jag använt pengarna till: Jag passade på att söka tjänstledigt en månad under avstängningen. Tiden och pengarna använde jag till att finansiera en resa till Phuket i Thailand. Flygresan kostade 5450 kronor med Quatar Airways. Hotellet som jag bodde i under hela månaden kostade strax under 2000 kronor och hette Calista inn. Hotellet som ligger i Patong, byggdes 2009 och ägs av en svensk. Dubbelrummet hade toalett, dusch, handfat, balkong, garderob, dubbelsäng, två nattduksbord, telefon, stora speglar, fåtölj med fotpall, TV med satellitkanaler, safety-box, kylskåp med frysfack, air-condition samt varmt vatten och inkluderade även trådlöst internet, el, städning, handdukar, sängkläder, toapapper, schampo och tvål.

Calista inn

Att äta ute kostar mellan 10-20 kronor. Tack för det MTR och facket SEKO! :-)

För er som vet att ni lämnat in tidrapporter, men inte för egen del noterat för vilka tillfällen och inte heller fått någon övertid utbetald: Kontakta arbetsgivaren och begär att de betalar ut övertiden. Om de uppger att de inte har några inlämnade tidrapporter, begär ett utdrag av samtliga in- och utloggningar från TP5000 under perioden, för att kunna påvisa när övertid förekommit. Om arbetsgivaren inte lämnar ut informationen, kontakta facket!

Leve facket SEKO som tog striden mot MTR för denna bedrägliga lönedumpning!

Mitt i City Nr 3 2008
Kassaprogram 5.0 klart!
Artikeln vänder sig till stationspersonal som säljer biljetter. Artikeln berättar om de rejäla förbättringarna som tillkommit sedan förra versionen. Därbland att du numera kan erhålla statistik sorterat per dag eller per station och uppgång. Vidare får du veta det exakta värdet i felräkningspengar och bonus som erhålls av respektive färdbevis som säljs. (Observera att ersättningen inte längre är individuell.) Därtill presenteras ett alternativ till kassaprogram, en lathund som är välbehövlig i spärrarna.

Vad hände sedan?
Den 26 augusti 2008 kom Veolia-Transport på City ut med en egen variant av lathund. Dock ej någon variant av kombinationslathund, men en helt funktionsduglig lathund för de biljetter spärrexpeditörerna tillhandahåller! :-)

Tims kassaprogram 5.0 För Excel 1997-2003 (935 Kb)
Tims kassaprogram 5.0 För Excel 2007 (635 Kb)

För att programmets knappar skall fungera, kan det hända att du behöver göra en macroinställning. Hur du gör det framgår i manualen.

Manual till Tims kassaprogram 5.0 (2.4 MB)

Lathund för biljetter och pengar i PDF.
Mitt i City Nr 2 2008
Kassaprogram 4.0 klart!
Artikeln vänder sig till stationspersonal som säljer biljetter. Den berättar kort om de förbättringar som tillkommit sedan förra versionen som haft hela 502 nedladdningar fram till 080227. Programmet är anpassat både för dem som har stationskassor och
DK-kassor (dagkommenderingskassor).

Artikeln med tillhörande program till höger, gäller inte för dagens taxesystem. För aktuell artikel med tillhörande aktuellt program, se Mitt i City Nr 3 2008.
Tims kassaprogram 4.0 För Excel 1997-2003 (61 Kb)
Tims kassaprogram 4.0 För Excel 2007 (31 Kb)

För att programmets knappar skall fungera, kan det hända att du behöver göra en macroinställning. Hur du gör det framgår i manualen till aktuellt program.
Se Mitt i City Nr 3 2008.


Manual till Tims kassaprogram 4.0 (446 Kb)
Mitt i City Nr 1 2008
Hur röstar man i klubb 120s val?
Artikeln vänder sig i huvudsak till medlemmar inom klubb 120. Den informerar bland annat om:

• vilka fyra inflytelserika organ i organistationen som verkar självständigt i förhållande till varandra
• att det räcker med att rösta i ett val, exempelvis bara på en kandidat
• hur man röstar
• vad "strecket" innebär mellan kandidaterna
• vad centrala respektive lokala val är
• hur du genom att rösta enbart på en kandidat i de lokala valen, kan göra en liten men betydande insats som kan ha stor betydelse för utgången av dina ärenden med arbetsledningen, samt vad som kommer att hända på ditt område eller din sektion framöver.Läs mina svar till kandidatfrågorna 2008

Valberedningsordförandens förord i valkatalogen 2008 samt Tidsplan för valen 2008 - Ladda ned här
Mitt i City Nr 4 2007
Köp 11 förköpsremsor till priset av 10!
Artikeln vänder sig i huvudsak till personal som arbetar i spärr. Den informerar bland annat om:
• att det förekommer olika antal förköpsremsor i de häften som köps av Rapid
• hur länge man får räkna kassan
• Veolias Transports dolda policy för kassakontroll

Anmärkning: Att få räkna kassan på arbetstid gäller både personal med DK-kassor och de med fasta stationskassor.

Vad hände sedan?
Veolia Transport har numera lagt in policyn för kassakontroll i pärmen Huvudmanual under fliken Regler för kassakontroll. Där kallas den dock enkelt för Regler för kassakontroll och uppges gälla från 081212.
Artikeln till vänster refererar en del till Mattias Dahlgrens artikel Du skall icke stjäla eller slåss från sekotidningen nummer 14 2007.
Mitt i City Nr 3 2007
Hur hanterar man uppenbara felstämplingar?
Artikeln behandlar något som många bland personalen inom SL-trafiken drabbas av flera gånger per dag; att behöva ogiltigförklara uppenbara felstämplingar, stämplade av annan personal inom SL-trafiken. Trafikanterna får i dessa situationer betala för en ny resa, om de vill eller behöver resa vidare, medan SL tjänar stora slantar på att blunda för biljettsystemets bristfälliga utformning.

I ett fall taget från verkligheten får vi följa den långa vägen till en lösning där sex turister till en början fick sina Stockholmskort för 2540 kronor ogiltigförklarade. Processen redogörs oerhört detaljerat med tanke på att öka förståelsen för hur omständligt det bristfälliga biljettsystemets utformning är.
Mitt i City Nr 2 2007
Kassaprogram version 3.0 klart!
Kassaprogram version 3.0 är konstruerat för att passa det nya biljettsystemet inom
SL-trafiken som togs i bruk 1 april 2007. Nytt för denna version är att programmet fått en knapp som man kan klicka på för att kunna radera biljett- och pengarinnehav. Därtill har smärre anpassningar varit nödvändiga för att passa det nya biljettsystemet.

Programmet är anpassat både för dem som har stationskassor och DK-kassor (dagkommenderingskassor).

Artikeln med tillhörande program till höger, gäller inte för dagens taxesystem. För aktuell artikel med tillhörande aktuellt program, se Mitt i City Nr 3 2008.
Tims kassaprogram Version 3.0 (620 Kb)
För att programmets knappar skall fungera, kan det hända att du behöver göra en macroinställning. Hur du gör det framgår i manualen till aktuellt program. Se Mitt i City Nr 3 2008.
Mitt i City Nr 1 2007
Utbildning med betalning
Om du är medlem i facket, har du möjlighet att gå på kurs med ersättning för förlorad arbetsinkomst. Artikeln ger:
• information om det så kallade Framtidspaketet, ett utbildningspaket för dem under 30 år
• svar på frågor som är ställda till ombudsmannen Jerry Adbo på LO-distriktet i Stockholms län
• information om datum för aktuella kurser 2007
• information om vilka möjligheter som öppnas genom medlemskurser.


OBS! Fackets grunder heter numera Om facket.
Fackets & politiken heter numera Facket och Samhället.
Fackets grunder (Från Selma nr.4 2004)

Facket & politiken (Från Selma nr.5 2004)

Blankett för studieledighetsansökan
Mitt i City Nr 8 2006
A-kassan efter årsskiftet
Artikeln ger information om:
• delar av de konsekvenser den nya a-kassan för med sig
• hur stor höjningen av a-kassan blir för medlemmar i SEKO
• ett förmånligt erbjudande som upphör vid årets slut, för de som inte är medlemmar
• ett företag som ger 10 procent rabatt på elektronik- dator- och mobiltillbehör för medlemmar.
Beräkna din
merkostnad i a-kassan
Mitt i City Nr 7 2006
Engagera dig fackligt!
Artikeln inleder med en miljöbeskrivning "för att skapa förståelse för några av de drivkrafter som lätt resulterar i att många säger att facket inte gör något". Du får reda på:
• hur du kan påvera en situation där du upplever att facket inte gör något
• vilken vikt information har
• hur viktigt det är med ett tätt samarbete mellan medlemmar och förtroendevalda
• vilka uppdrag som behövs tillsättas
• hur och var du kan lämna in nomineringar
• ersättning för deltaganden vid möten
• förtroendevaldas ersättning
Mitt i City Nr 6 2006
Connex, vad gäller vid brist på biljetter?
"Slut på biljetterna igen... Ofta får man ha stängt flera arbetspass i sträck, eftersom Rapid av någon anledning inte kan komma med påfyllning." Artikeln handlar om de problem som uppkommer vid biljettbrist. Ett av dem är hur man fyller i kisslistan när man har bemannat samtidigt som man inte kan sälja biljetter.

Vad hände sedan?
Den 13 september 2007 såg jag för första gången att kisslistorna fått en anpassad text, så att man förstår att de även skall fyllas i när man inte haft möjlighet att sälja eller stämpla biljetter: "Listan ska alltid fyllas i när spärren är obemannad eller när du inte kan sälja/stämpla färdbevis.
Mitt i City Nr 5 2006
Nu har du kanske chansen att få heltid
Connex har brutit mot Lagen mot anställningsskyd 25 a §. I denna artikel kommer du således få följa med i ett pågående ärende, beträffande deltidare som väntar på att få heltidsanställning. Artikeln innehåller fragment av lagtext, hur man bär sig åt för att anmäla sitt intresse till heltid, samt uppgifter på vad man skall göra om man anmält sitt intresse men inte fått heltid. Här skall jag samtidigt förtydliga att artikeln är i synnerhet skriven för dig som sökt heltid på platskontoret City, men ännu inte blivit tillfrågad om detta.

Fullständig lagtext för Lagen om anställningsskydd finns att tillgå här.
Mitt i City Nr 4 2006
Rikskuponger
Rikskuponger är en löneförmån som man på många ställen kan använda som betalmedel när man äter eller fikar ute. Sedan Skatteverket började förmånsbeskatta löneförmånen, finns det fler som hävdar att man inte tjänar några större slantar på dem längre. Här skall vi nu fördjupa oss i om detta stämmer, genom att ställa lite frågor till representanter från Connex, Accor Services/Rikskuponger AB och Skatteverket. Ladda ned den och läs vidare om du bland annat vill veta hur mycket du tjänar på dem efter skatt! :o)

OBS! Sedan december 2013 är rikskupongerna ersatta med rikskortet och administreras via personligt konto på Internet. I annat fall fungerar beräkningarna för rikskortet och riksokupongerna likadant.
Mitt i City Nr 3 2006
Kraftfullt löneprogram i Excel
Numret innehåller information om mitt löneberäkningsprogram, samt information om att kassaprogrammet (från första numret av Mitt i City) är uppdaterat med ett behändigt macro.
Tims löneprogram version 2.1 (17,8 MB)

Manual till Tims löneprogram (2,29 MB)

Frågor och svar till Tims löneprogram 070919

Löneberäkning - Har du fått rätt lön?
Mitt i City Nr 2 2006
Från försäljning och service till kassaräknare
I artikeln förs en diskussion kring:
• hur lång tid det tar att räkna en DK-kassa
• hur omständliga de nya biljetternas antal är att räkna/kontrollera
• hur mycket räknandet kostar
• vilka åtgärder som kan vidtagas för att minska på kostnaderna och samtidigt öka både biljettintäkterna och servicegraden.

Vad hände sedan?
Artikeln kritiserar enkelbiljetternas utformning, som innebar att det tog onödig tid att räkna kassan, på bekostnad av försäljningen och servicen. Artikeln skickades till SLs styrelse och inför det nya taxesystemet som började gälla 1 april 2007, fick försäljarna åter tillbaka de biljetter som sitter ihop med varandra.
Mitt i City Nr 1 2006
Kassaprogrammet som hjälper dig med räknandet...
Artikeln med tillhörande program till höger, gäller inte för dagens taxesystem. För aktuell artikel med tillhörande aktuellt program, se Mitt i City Nr 3 2008.
Tims kassaprogram Version 2.1 (196 Kb)
För att programmets knapp skall fungera, kan det hända att du behöver göra en macroinställning. Hur du gör det framgår i manualen till aktuellt program. Se Mitt i City Nr 3 2008.


Tim Söderström ©     www.timsoderstrom.se