Mitt i City Valärenden Ekonomi Arbetsmiljö Avtal/Lagrum MTR Övrigt Länkar Spel

Spel


DxBall 1.09 (821 Kb) Win95, Win98, WinMe & WinXP

1. Klicka på länken.
2. Välj Öppna (Open).
3. Installera spelet genom att klicka på alla markerade knappar.
4. DX-Ball Game finns nu bland dina övriga program i startmenyn.
5. Tryck på Esc för att avsluta spelet.


Tim Söderström ©     www.timsoderstrom.se