Mitt i City Valärenden Ekonomi Arbetsmiljö Avtal/Lagrum MTR Övrigt Länkar Spel

Tim Söderström


Tim Välkommen till min gamla webbplats!

De olika webbsidorna är länkade högst upp.
 
Kontaktvägar
Mejl: tim@timsoderstrom.se

Här hittar du fridagsgrupperna V1-V4 och S1 samlade på ett överskådligt sätt.
(Fredagslistor i gult, lördagslistor i blått och söndagslistor i rött - OBS! Arbetsgivaren kan frångå grunden i hur listorna är tänkta att fungera. I synnerhet under jul- och nyårshelgen.)
2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027  

Fackliga uppdrag
Turlistombud för SEKO Pendelklubben.

Ämnesansvarig på skyddsnet.se inom diskriminering via förbundet SEKO.


Tim Söderström © 2017     www.timsoderstrom.se