Mitt i City Valärenden Ekonomi Arbetsmiljö Avtal/Lagrum MTR Övrigt Länkar Spel

Tim Söderström


Tim Välkommen till min gamla webbplats!

De olika webbsidorna är länkade högst upp.
 
Kontaktvägar
Mejl: tim@timsoderstrom.se

Här hittar du mitt schema (SSM1) för 2021 tillsammans med dem som arbetar vardagar (S1).
Kryssen anger lediga dagar.
Fredagstrafik i gult, lördagstrafik i blått och söndagstrafik i rött. OBS! SL och arbetsgivaren kan frångå grunden i hur listorna är tänkta att fungera. I synnerhet under jul- och nyårshelgen.

Här hittar du fridagsgrupperna V1-V4 och S1 samlade på ett överskådligt sätt.
2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027  

Fackliga uppdrag
Ersättande styrelseledamot för
Seko Pendelklubben.

Uppdrag på Region Seko Stockholm:
A-gruppen projekt 90000.

Styrelsesuppleant i bolagsstyrelsen för
MTR Nordic AB.


Tim Söderström ©     www.timsoderstrom.se