Mitt i City Valärenden Ekonomi Arbetsmiljö Avtal/Lagrum MTR Övrigt Länkar Spel

Valärenden


Utskick från valberedningen inför valen 2008

Nominera medlemmar till fackliga uppdrag i klubb 120! - Ladda ned här

Brevet till kandidaterna med valberedningens riktlinjer. Ladda ned här

Valberedningsordförandens förord i valkatalogen 2008 & Tidsplan för valen 2008 - Ladda ned här

Läs mina svar till kandidatfrågorna 2008

Läs mina svar till kandidatfrågorna 2007

Läs mina svar till kandidatfrågorna 2006 som var följande:
Vad är bra respektive dåligt med SEKO?
Vad är bra respektive dåligt med Klubb 20?
Vad är bra respektive dåligt med Connex, SL och Landstinget?
Vilken facklig fråga känner du mest för att driva?

Läs min motion inför valen 2006.


Tim Söderström ©     www.timsoderstrom.se